White House Black Market @ Old Town Los Gatos Shopping Center, CA

 

White House Black Market @ The Falls in Miami, FL